Hvis en virksomhed vil være bedre …

af Georg Adamsen den 6. december 2010

i Kompetenceudvikling

Hvis man vil være bedre ...

Selv om jeg normalt ikke fortæller Skt. Peter-historier, har Mark Twain en med en passende pointe (her gengivet fra Tom Raths Strengths Finder 2.0): En mand kommer op til Skt. Peter ved Perleporten og stiller den vise Skt. Peter et spørgsmål, han har undret sig over hele livet.

Hvem var den største general i historien?

Skt. Peter svarede hurtigt, at det var et let spørgsmål. “Det er manden derovre.”

Meget forvirret svarede manden, at Skt. Peter måtte tage fejl. “Jeg kendte denne mand på jorden, og han var blot en almindelig arbejder.”

“Det er rigtigt,” bekræftede Skt. Peter. “Han ville have været den største general i verdenshistorien, hvis han havde været general.”

Lad os arbejde for, at der ikke går for mange generaler og andet godtfolk rundt uden at blive opdaget. Der er plads til flere, der som Caroline når store mål.

Jakob Storch et alii skriver i Resultatorienterede undersøgelser fra LR Business om, hvor vigtigt det er med gode processer på kompetence­udviklings­området. Det er imidlertid vigtigt, at alle tiltagende er samordnet, føjer de med rette til.

Samordningen skal foregå ud fra to overordnede principper, som er velkendte fra universitetsverdenen (også selv om det måske ikke altid føles sådan). For det første skal man tage udgangspunkt i medarbejdernes stærke sider. Hele meriteringssystemet i den akademiske verden varetager i princippet dette princip. Selv om der måske i praksis bliver fokuseres på kritik – f.eks. på forskningsseminarer og ved disputatser – så er hensigten dog at skærpe ikke blot resultatet, men også forskerens kompetencer. En disputats er jo for øvrigt anerkendelse i sig selv. Overalt i det danske samfund bekender man sig faktisk til princippet om at ansætte de bedst kvalificerede. Men skal en virksomhed eller en medarbejder yde sit ypperste, må man koncentrere indsatsen der, hvor kompetencerne er stærkest, og energien størst.

Det andet princip kaldes appreciative inquiry. Denne tilgang er udviklet til et system, men grundtanken er, at man skal finde succesfulde erfaringer og ud fra dem skabe visioner og hente handlekraft til den fremtidige udvikling. I den akademiske verden forudsættes det, at man har grundlæggende faglige kvalifikationer, men det er velkendt, at man kommer længst, hvis man bygger videre på de successer, man allerede har. Tænker man efter, er det også et velkendt fænomen. Vi ser efter, om folk har beskæftiget sig og lykkedes med noget, der ligner,  når vi skal bedømme, om de kan klare en opgave. Naturligvis skal det ikke forstås for snævert. Vi har næsten alle sammen successer, der har indebåret visse spring.

Skriv den første kommentar!

Når strategisk kompetenceudvikling bliver konkret

13. september 2010
Thumbnail image for Når strategisk kompetenceudvikling bliver konkret

Ledere og HR-konsulenter skal sørge for kompetenceudviklingsaktiviteter, der har effekt i det daglige. Det svarer til, at god undervisning er at tilrettelægge læringsaktiviteter, der har effekt. For man har ikke lært noget rigtigt, med mindre …

Læs hele indlægget!

Refleksion i undervisning og ledelse

7. september 2010

Artikel om refleksion i ledelse og universitetspædagogik ved kompetenceudviklingskonsulent, dr.theol. Georg S. Adamsen. Hvordan får man mest ud af sine erfaringer som underviser og/eller leder?

Læs hele indlægget!

Vil du tænde, må du brænde!

23. august 2010
Thumbnail image for Vil du tænde, må du brænde!

Om at brænde og tænde – med åbne øjne – i såvel undervisning som ledelse.

Læs hele indlægget!

Udvikling

4. august 2010

På en højere læreanstalt, hvor man har indflydelse på uddannelsesmålene og kan tilrettelægge læringsaktiviteterne relativt frit, er det afgørende, at alle faktorer samordnes, hvis man vil opnå de ønskede mål inden for den ønskede tidsramme. Det samme gælder også i alle andre organisationer, hvor man vil skabe udvikling, ikke mindst fordi læring er central i al udvikling.

Læs hele indlægget!

Det man ikke bør lade være med

3. december 2009

Hjernen kan (genop)trænes. Tidligere tiders gode (læge)latin på området er blevet modificeret på en lang række forskellige områder.

Læs hele indlægget!

Det man ikke kan lade være med

5. juni 2009

Lidt om, hvad jeg ikke kan lade være med, når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv indtil nu.

Læs hele indlægget!